Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Mobil

Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

Persondatameddelelse for DKTV Anlægs hjemmeside

Når du benytter DKTV Anlægs hjemmeside, indsamler og behandler DKTV som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse vedrører følgende domæner;

https://dktvanlæg.dk

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter DKTV Anlægs hjemmeside, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • IP-adresse
 • Oplysninger om den terminal, som hjemmesiden besøges fra
 • Oplysninger om brugerens færden på og brug af hjemmesiden

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at kunne afvikle funktionerne på hjemmesiden. Vi behandler desuden oplysningerne for at kunne danne statistik over brugen af hjemmesiden, og for at kunne målrette relevant markedsføring til den enkelte bruger af hjemmesiden.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Når du besøger DKTV Anlægs hjemmeside, indsamler vi og behandler personoplysninger, som læses fra de ”cookies” eller andre sporingsteknologier, som ligger på din terminal. Disse oplysninger gemmes til brug for de oplyste formål.

 

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig på DKTV Anlægs hjemmeside.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for at indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En berettiget interesse for DKTV Anlæg til at kunne levere en brugbar hjemmeside, til at føre statistik i forhold til brugen af hjemmesiden og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at DKTV Anlæg i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun behandler almindelige personoplysninger almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

 • Da vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til dette formål, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Gør du dette må vi derefter ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål. Du gør indsigelse ved at henvende dig til kundeservice.

 

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Personoplysninger indsamlet på DKTV Anlægs hjemmeside videregives til indholdsleverandører til hjemmesiden, herunder annoncenetværk og sociale medier.
 • Personoplysninger overlades desuden til DKTV Anlægs databehandlere med henblik på drift af hjemmesiden.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • En berettiget interesse for DKTV Anlæg til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at DKTV Anlæg i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun videregiver almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

 

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

 

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af DKTV Anlægs hjemmeside, skal du kontakte DKTV Anlæg på telefon 70 20 24 14.

 

Denne persondatameddelelse er opdateret marts 2024